Toggle Navigation

 

CRVENPERKA

bela slatkovodna riba

Plativoo

(latinski naziv je Leuciscus rutilus) je bela slatkovodna riba s crvenim perajima. Njeno stanište su uglavnom stajaće vode, plićaci sa bujnom vegetacijom. Meso joj je uskusno, ali treba paziti, ako se ulove u većim barama onda može imati ukus mulja i blata. Uglavnom je težine oko 600 do 700 gr, ali ima  i većih primeraka.

Ključne reči:
bela slatkovodna riba