Toggle Navigation

 

Ruj

Grmolika biljka koja se mnogo uzgaja u Sredozemlju. Ima ih više vrsta. Najrašireniji je žuti ruj.

Plativoo

Latinski: Rhus coriaria

Engleski: sumac

Opis biljke

Ruj (sumah, sumak) je grmolika biljka koja se mnogo uzgaja u Sredozemlju. Ima ih više vrsta. Najrašireniji je žuti ruj. Biljke ovog roda su životne forme drveta ili žbuna, visine do 7 m (evroazijski ruj), odnosno 12 m (američki ruj). Listovi su celi, okruglog oblika, sa ravnim obodom, dužine 3—13 cm. Cvetovi su sitni, veličine do 3 mm, petočlani, žućkaste boje, sakupljeni u vršne metličaste cvasti veličine do 30 cm. U cvasti postoje i sterilni cvetovi, sa dlačicama na svojim cvetnim drškama (otuda maglovit izgled cvasti). Biljke su jednodome, ponekad dvodome. Plod je suva, sitna koštunica koja sadrži jedno seme, a na kojoj se zadržavaju čašični listići. Kao začin koristi se osušeni plod, obično mleven, često pomešan sa solju. Ukus je pomalo smolast i kiselkast. Vrlo je popularan u Turskoj i Iranu, gdje se njime obilno posipa pirinač. Sastojak je začinskih mešavina.